ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายธีรพงศ์ วีระเจริญผล
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,08:59  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..