สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกุหลาบขาว