ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสุริยวงศ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุริยวงศ์ (ฉบับที่ 3) แจ้งปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564(หรือจนก
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศ งด การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
เปิดเทอมแบบ New Normal
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
เปิดเทอมแบบ New Normal เด็กสุริยวงศ์จะต้องเตรียมตัวให้ดี เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
โรงเรียนสุริยวงศ์ยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 63