ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
5 สิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม #backtoschool
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
กิจกรรม ชุมนุม/ชมรม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดราชบุรียังอยู่ในขั้นวิกฤตและรุนแรงขึ้น โรงเรียนสุริยวงศ์จึงจัดการเรียนการสอน ON LINE ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประกาศจากทางโรงเรียนสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี เรื่องการเลื่อนเปิดเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา​ (SAR)​ ปีการศึกษา​ 2563​ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
เลื่อนเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา​ (SAR)​ ปีการศึกษา​ 2563​ ระดับการศึกษาปฐมวัย
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ON-LINE สัปดาห์ที่ 2 โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ หยุดไม่ได้ ครูพร้อมสอน นักเรียนพร้อมลุย
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ON-LINE โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ หยุดไม่ได้ ครูพร้อมสอน นักเรียนพร้อมลุย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ให้กลับมาอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
โรงเรียนสุริยวงศ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุริยวงศ์ (ฉบับที่ 3) แจ้งปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564(หรือจนก
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศ งด การเรียนการสอนระบบออนไลน์ ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
เปิดเทอมแบบ New Normal
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
เปิดเทอมแบบ New Normal เด็กสุริยวงศ์จะต้องเตรียมตัวให้ดี เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63