ภาพกิจกรรม
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามรอยประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2
เปิดโลกกว้างกับการเรียนรู้ ????????วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ????????ได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามรอยประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง????
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,11:54   อ่าน 170 ครั้ง