ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตร
โรงเรียนสุริยวงศ์ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตร โดยจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้สมัครประธานนักเรียนทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 นางสาวสุพรรษา บัวประยูร 
หมายเลข 2 นายภูวมินทร์ แก้วเพียท้าว 
หมายเลข 3 นายพาทิศ จุลโลบล 
หมายเลข 4 นายวสิศฐ์พล ไกรรัมย์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,10:19   อ่าน 306 ครั้ง