ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธีรพงศ์ วีระเจริญผล
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,08:59  อ่าน 535 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,08:59   อ่าน 535 ครั้ง