ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อมร จารุโชติวิจิตร (อาท)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 2549
อีเมล์ : namfonart0051@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สไตร์คฟอร์ส คอมปานี ลิมิเต็ด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพ

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.ย. 2560,13:29 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.142.22


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล